Buntitled's avatar

Buntitled

doobiethighs:

supermodelgif:

meeting your step mom for the first time looks

just for the caption

doobiethighs:

supermodelgif:

meeting your step mom for the first time looks

just for the caption

Med armarna kring hans hals men du menade inget alls
för allt är en lek för att skydda hjärtat
Din kärlek är lätt som att singla slant
Bland blödiga ärliga människor, och du är så färdig med känslor
och du viskar jag minns hur du sa det,
att alla kan få dig men ingen kan ha dig

Anton Kristiansson (via landetingenstans)

With arms around his neck, but you meant nothing at all<br /> for all was a game to protect the heart<br />Your love is easy like flipping a coin<br />

Among bloody honest people, and you are so done with feelings<br /> and you whisper I remember how you said it,<br /> anyone can get you but no one can have you.

modelsandstuff:

Bastiaan Van Gaalen in L’Officiel Hommes NL by Giorgio Codazzi